Neausto audumu glabāšana un iznīcināšana

- Jul 16, 2019-

1) Uzglabāt sausos, tīros apstākļos oriģinālajā iepakojumā, prom no tiešiem saules stariem, augstas temperatūras avotiem un šķīdinātāju tvaikiem.

2) Uzglabāt temperatūras diapazonā no -20 ° C līdz + 25 ° C (-4 ° F līdz + 68 ° F) un ar relatīvo mitrumu zem 80%.

3) Paredzētais glabāšanas laiks ir pieci gadi no izgatavošanas datuma, ja tas tiek uzglabāts kā norādīts.

4) Nomainiet apģērbu, ja tas ir bojāts, stipri piesārņots vai saskaņā ar vietējo darba praksi vai noteikumiem.

5) Rīkojieties ar piesārņotajiem apģērbiem un izmetiet tos uzmanīgi un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.