Braucot ar 5G Express 2019. gadā

- Dec 23, 2019-

2019. gads ir pazīstams kā 5G komercializācijas pirmais gads. Brauciet 5G ekspresvilcienā, lai redzētu izmaiņas, ko tā ir ienesusi mūsu dzīvē, tādos veidos, kādus mēs nekad nevarētu iedomāties.
Augstas izšķirtspējas sinhronas klases, telemedicīna, 5G tālvadība un vēl daudz vairāk. Ar dziļu izglītības, veselības aprūpes, rūpnieciskās ražošanas un viedo pilsētu integrāciju 5G tehnoloģija veicina digitālās ekonomikas integrāciju un attīstību

un reālo ekonomiku, lai radītu vairāk jaunu lietojumu, jaunus biznesa modeļus un jaunu vērtību.


6666